Geolocalised map of project activities

Have you been involved in a project activity?

Fill in the form and tell us about your experience!

Showing all 43 locations

RANAS questionnaire

activity-types: Research

RANAS focus group

activity-types: Research

WANE Activity

activity-types: Workshop

RANAS questionnaire

activity-types: Research

COP simulation

activity-types: Simulation

COP simulation

activity-types: Simulation

Complete the form and share your experience

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Disclaimer
To share your experience, you need to fill in a form in which some personal data and event data are requested. Personal data will not be published. The email address you provide may be used to send you updates on the progress of the project and to submit an optional project evaluation questionnaire. The responsibility for content related to the event is entirely yours. If you decide to share content, you must ensure that it is lawful and you must have all necessary authorisations (e.g. in relation to age, national and local laws, as well as the authorisation of the nominated body and the authorisation of the persons nominated and/or involved in the content). Content deemed inappropriate will not be published.
Name / Surname
These data will not be published
These data will not be published
If you are not sure what to choose, check the project activities on the home page.
Geolocation
Please enter the EVENT location
Give your experience a name
Tell us briefly how it went
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Be careful with the pictures you share, try to upload images that do not frame people's faces but that capture the event well.
Privacy policy
We reserve the right to choose what to publish and to report misconduct to the relevant authorities.

This post is also available in: French Hungarian Italian Polish

Le Partenariat to organizacja non-profit założona w 1981 roku, która wdraża różne programy rozwojowe w Senegalu, Maroku i Gwinei. W 2006 r. otwarto Centrum Gaïa, które koncentruje się na działaniach w zakresie globalnej edukacji obywatelskiej. Jego celem jest podnoszenie świadomości uczniów i nauczycieli w kwestiach obywatelstwa, zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej. Aktywna pedagogika to metodologia wybrana przez Gaïa Centre jako podstawa wszystkich jego działań.

Nasze centrum, akredytowane jako "stowarzyszenie uzupełniające edukację formalną" przez francuskie Ministerstwo Edukacji, przyjmuje ponad 8000 osób rocznie. Aby zmaksymalizować wpływ naszych działań, nasi pracownicy ułatwiają również warsztaty w szkołach na tematy takie jak podstawowe potrzeby, międzykulturowość, nierówności w dostępie do edukacji lub równość płci.

Le Partenariat jest również członkiem kilku lokalnych, regionalnych i krajowych sieci i platform, takich jak regionalna międzynarodowa sieć współpracy "Lianes cooperation".

Nasza specjalizacja obejmuje warsztaty uświadamiające dla uczniów szkół podstawowych i średnich, kursy szkoleniowe dla nauczycieli, opracowywanie materiałów edukacyjnych, współpracę w ramach projektów europejskich oraz rzecznictwo na rzecz solidarności i zrównoważonego rozwoju.

Strona: https://www.lepartenariat.org/

Wideo z naszych interaktywnych warsztatów: https://vimeo.com/274040428

Facebook: https://www.facebook.com/CentreGaia

LinkedIn: https://fr.linkedin.com/company/le-partenariat-centre-gaia

 

LABC to firma z siedzibą w Turynie (IT). LABC jest organizacją edukacyjną, której celem jest dzielenie się i budowanie doświadczenia profesjonalistów w dziedzinie indywidualnego i społecznego dobrego samopoczucia, pracy grupowej, edukacji i szkoleń, reintegracji na rynku pracy, zarządzania projektami.

LABC jest częścią ogólnoeuropejskiej społeczności, która zawsze przyjmuje i promuje zasady:

- wspólne uczenie się: wymieniamy, ulepszamy i dzielimy się doświadczeniami, zasobami i umiejętnościami w celu optymalizacji współpracy międzynarodowej i intermodalnej, rozwoju i transferu metodologii i praktyki

- generatywność: ustanawiamy, wspieramy i kierujemy zdolnością do tworzenia, generowania i produkowania nowych psychologicznych, społecznych i edukacyjnych narzędzi, modeli i praktyk, w celu ich swobodnego rozpowszechniania w całej społeczności.

LABC jest aktywny i doświadczony w:

# pracy socjalnej, dobrobycie jednostki i społeczności poprzez szeroki zakres działań, w tym sesje pracy grupowej, superwizje, szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, organizację wydarzeń publicznych, wykładów i seminariów

# edukacji i badaniach poprzez projektowanie metodologii uczenia się i wdrażanie materiałów i narzędzi szkoleniowych poświęconych poprawie świadomości uczestników i odbiorców na tematy o szczególnym znaczeniu w dziedzinie psychologii, edukacji, społeczeństwa i środowiska.

Strona internetowa: www.labcentro.it

mail projects@labcentro.it

facebook: www.facebook.com/LABCsrl/

linkedin: https://www.linkedin.com/company/labc-srl

 

Diciannove società cooperativa została założona w 2005 roku jako spółdzielnia ICT, koncentruje się na wspieraniu organizacji działających w kwestiach społecznych i działa głównie w północnych Włoszech, dostarczając rozwiązania dla departamentów zdrowia i opieki społecznej w 3 regionalnych departamentach zdrowia oraz dla krajowego ministerstwa edukacji.

Diciannove liczy 8 zrzeszonych członków i szeroką sieć współpracowników. Zarówno członkowie, jak i współpracownicy Diciannove mają ogromne doświadczenie w interwencjach w dziedzinie społecznej i edukacyjnej, zarówno z dorosłymi, jak i młodzieżą, w różnych kwestiach, takich jak integracja międzykulturowa, integracja społeczna, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, zastosowanie narzędzi ICT w polityce zdrowotnej, edukacyjnej i społecznej.

Zarządzanie projektami zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i europejskim jest również częścią podstawowej działalności, wraz ze współpracą z ośrodkami edukacyjnymi i szkoleniowymi w celu zapewnienia kursów w zakresie rozwoju i zarządzania projektami europejskimi.

Wszystkie usługi doradcze i zarządcze posiadają certyfikat ISO 9001:2015.

Diciannove posiada również certyfikat Family Audit, włoski standard certyfikacji w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w zarządzaniu i świadczeniu usług.

Misją Diciannove jest zapewnienie, przy użyciu głównie darmowego oprogramowania, dynamicznego i elastycznego podejścia do ICT i potrzeb społecznych, wysoce dostosowanych rozwiązań internetowych, dynamicznych aplikacji, e-learningu, gwarantowanego bezpieczeństwa danych, bardzo wysokich standardów jakości.

Programiści Diciannove mają doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu, lokalizacji i wdrażaniu oprogramowania. Firma jest również dostawcą usług hostingowych i zarządza własną wirtualną infrastrukturą opartą na systemie Linux.

Website: https://19.coop

 

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) – Poland

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) jest organizacją pozarządową założoną w 2004 roku przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa. CWEP współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi. Misją CWEP jest podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i we wszystkich jego formach, a także promowanie przedsiębiorczości w celu wspierania integracji każdej grupy społecznej, niezależnie od płci, wieku czy pochodzenia etnicznego. W szczególności celem jest poprawa dostępności, jakości i skuteczności edukacji wszystkich ludzi, promowanie i przyczynianie się do edukacji dorosłych, uczenia się przez całe życie, e-learningu i wykorzystania nowych technologii w edukacji i przedsiębiorczości. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy w celu wzmocnienia pozycji ekonomicznej przedsiębiorstw i zapewnia platformy internetowe dla firm.

Website: www.cwep.eu

 

 

CIFA E.T.S jest organizacją zaangażowaną w projekty współpracy międzynarodowej, która działa w dziedzinie ochrony dzieci, edukacji i adopcji międzynarodowych od około 40 lat.

Działa w Turynie, w kraju i za granicą, realizując projekty mające na celu wzmocnienie kondycji nieletnich i młodzieży z partnerami takimi jak Miasto Metropolitalne Turyn, Gmina Turyn, Gmina Mediolan, Gmina Palermo, Uniwersytet w Turynie, Amnesty International, Legambiente Nazionale, Muzeum A come Ambiente w Turynie oraz fundatorzy, w tym Włoska Agencja Współpracy Rozwojowej AICS, Unia Europejska i Compagnia di San Paolo. Od 2017 r. angażuje się w projekty mające na celu ochronę środowiska i promowanie zrównoważonego stylu życia, które stały się integralną częścią jej misji. Od 2019 r. CIFA jest sygnatariuszem Protokołu Zielonej Edukacji Regionu Piemont, aktywnie uczestniczy w inicjatywach ruchu Network, Environment and Climate Turin oraz lokalnych procesach konsultacyjnych, takich jak Zgromadzenie Ludowe. Jest również członkiem ASVIS.

Wcześniejsze doświadczenie w globalnej edukacji obywatelskiej, współpracy międzynarodowej i/lub kampaniach informacyjnych (w ciągu ostatnich 2 lat):

- "#SOStenibilmente" (maj 2019-czerwiec 2021), krajowy projekt edukacji ekologicznej finansowany przez AICS we współpracy m.in. z Regione Piemonte i UNITO-Green Office i realizowany na poziomie krajowym i lokalnym (https://sostenibilmente.cifaong.it/) z udziałem ponad 850 szkół w całych Włoszech;

- "100% środowiska i społeczności: waloryzacja odpadów i świadomość społeczna na rzecz ochrony rzeki Kebena w Addis Abebie", (marzec 2021-luty 2020), finansowany przez AICS;

- "Message from a bottle" (wrzesień 2018 - czerwiec 2019), projekt mający na celu zwiększenie świadomości na temat zanieczyszczenia plastikiem w Turynie w oparciu o najlepsze etiopskie praktyki, w ramach projektu FRAME, VOICE, REPORT! finansowanego przez UE;

- "#Hatetrackers" (kwiecień 2020-marzec 2022), inicjatywa dotycząca mowy nienawiści z częścią działań mających na celu podnoszenie świadomości na ten temat, ale skupiająca się głównie na wzmocnieniu pozycji ofiar i aktywistów, finansowana przez Google Impact Award (https://www.hate-trackers.com/);

CIFA przez lata w wyżej wymienionych doświadczeniach rozwinęła kompetencje w dziedzinie edukacji na rzecz globalnego obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju środowiska, a w szczególności w komunikacji: kampanie i wydarzenia krajowe, osobiste i strumieniowe, udział młodzieży w projektowaniu kampanii, korzystanie z mediów społecznościowych (10000 indywidualnych użytkowników strony na Facebooku, około 9800 subskrybentów newslettera; kanał instagram). kanał instagram). W projekcie #Hatetrackers zarządzał dedykowaną stroną internetową i kanałem instagramowym.

 

 

Anthropolis jest stowarzyszeniem non-profit pożytku publicznego, założonym w 2002 roku.

Głównymi obszarami działalności Anthropolis są edukacja globalna (opracowywanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych, organizowanie warsztatów i kursów dla studentów i dorosłych) oraz podnoszenie świadomości (organizowanie wydarzeń kulturalnych, wystaw, serii projekcji, dyskusji panelowych i konferencji dotyczących problemów rozwojowych i nauk społecznych). Anthropolis jest członkiem Platformy HAND [www.hand.org.hu] (Węgierskie Stowarzyszenie Organizacji Pozarządowych na rzecz Rozwoju i Pomocy Humanitarnej). Anthropolis jest jednym z głównych i najbardziej aktywnych promotorów edukacji globalnej na Węgrzech.

Anthropolis wprowadziło metodę cyfrowego opowiadania historii w 2010 roku i od tego czasu organizacja zrealizowała kilka warsztatów i projektów dla różnych grup docelowych, np. nauczycieli, osób szczególnie potrzebujących, osób indywidualnych itp. Anthropolis zorganizowało międzynarodowe warsztaty dla nauczycieli i trenerów z całej Europy.  Anthropolis dedykuje stronę internetową specjalnie dla DST [www.storycenter.hu], gdzie dostępne są wszystkie powiązane działania (warsztaty, filmy, materiały).

W ciągu ostatniej dekady Anthropolis współpracowało z ponad 50 europejskimi organizacjami pozarządowymi w dziedzinie edukacji, kultury, badań i pracy społecznej. Zbudowaliśmy strategiczne partnerstwa z lokalnymi społecznościami, decydentami, uniwersytetami, organizacjami pozarządowymi i instytutami rozwoju edukacji.

strona internetowa: https://anthropolis.hu/

facebook: https://www.facebook.com/anthropolis.hu

linkedIn: https://www.linkedin.com/company/28918156/admin/

Instagram: https://www.instagram.com/anthropolishu/?igshid=19m4z7a1pyhnw

email: anthropolis.irodamail.com

 

 

Anthropolis est une association à but non lucratif d'utilité publique, fondée en 2002. L'éducation globale (élaboration et diffusion de supports pédagogiques, organisation d'ateliers et de cours pour étudiants et adultes) et la sensibilisation (organisation d'événements culturels, d'expositions, de séries de projections, de tables rondes et de conférences autour des problèmes de développement et des sciences sociales) sont les principaux domaines de travail d'Anthropolis.Anthropolis est membre de la plateforme HAND [www.hand.org.hu] (Association hongroise des ONG pour le développement et l'aide humanitaire). Anthropolis est l'un des promoteurs principaux et des plus actifs de l'éducation globale en Hongrie.

Anthropolis a découvert la méthode de narration numérique en 2010 et depuis lors, l'organisation a organisé plusieurs ateliers et projets pour divers groupes cibles, tels que les enseignants, personnes ayant des besoins spéciaux, particuliers, etc. Anthropolis a organisé des ateliers internationaux pour les enseignants et les formateurs de toute l'Europe.

Anthropolis dédie un site spécialement pour DST [www.storycenter.hu] où toutes les activités connexes (ateliers, films, matériaux) sont disponibles. Au cours de la dernière décennie, Anthropolis a collaboré avec plus de 50 organisations non gouvernementales européennes dans le domaine de l'éducation, de la culture, de la recherche et du travail social. Nous avons construit des partenariats stratégiques avec les communautés locales, les décideurs, les universités, les ONG et les instituts de développement éducatif.

website: https://anthropolis.hu/

facebook: https://www.facebook.com/anthropolis.hu

linkedIn: https://www.linkedin.com/company/28918156/admin/

Instagram: https://www.instagram.com/anthropolishu/?igshid=19m4z7a1pyhnw

email: anthropolis.irodamail.com

 

CIFA E.T.S est une organisation et une OSC engagée dans des projets de coopération internationale qui travaille dans le domaine de la protection de l'enfance, de l'éducation et des adoptions internationales depuis environ 40 ans.

Basée à Turin, elle agit au niveau national et à l'étranger avec des projets visant à renforcer la condition des mineurs et des jeunes avec des partenaires tels que la ville métropolitaine de Turin, la municipalité de Turin, la municipalité de Milan, la municipalité de Palerme, l'Université de Turin, Amnesty International , Legambiente Nazionale, le Musée « A come Ambiente » de Turin et des bailleurs de fonds tels que l'Agence italienne de coopération au développement AICS, l'Union européenne et la Compagnia di San Paolo. Depuis 2017, elle s'est engagée dans des projets de défense de l'environnement et de promotion de modes de vie durables, devenus partie intégrante de sa mission. Depuis 2019, le CIFA a souscrit au Protocole pour l'éducation verte de la région du Piémont, a participé activement aux initiatives du mouvement Réseau, Environnement et Climat de Turin et aux processus de consultation locaux tels que l'Assemblée Populaire. Il est également membre de l'ASVIS.

Expériences passées dans l'éducation à la citoyenneté mondiale, la coopération internationale et/ou les campagnes de communication (au cours des 2 dernières années) :

- "#SOStenibilmente" (mai 2019-juin 2021), un projet national d'éducation à l'environnement financé par l'AICS en partenariat, entre autres, avec la Région du Piemont et de l'UNITO-Green Office, mis en œuvre au niveau national et local (https://sostenibilmente.cifaong .it/) avec la participation de plus de 850 écoles dans toute l'Italie ; - « 100% environnement et communauté : valorisation des déchets et sensibilisation communautaire pour la protection de la rivière Kebena à Addis-Abeba », (mars 2021-février 2020), financé par l'AICS ; - 'Message from a bottle' (septembre 2018-juin 2019), un projet de sensibilisation à la pollution plastique dans la ville de Turin, basé sur les bonnes pratiques éthiopiennes, dans le cadre du FRAME, VOICE, REPORT! financé par l'UE ; - "#Hatetrackers" (avril 2020-mars 2022), une initiative autour des discours de haine, avec des activités visant à sensibiliser à la question, en mettant l’accent sur l'autonomisation des victimes et des militants, financée par le Google Impact Award (https:/ /www.hate-trackers.com/);

Au fil des années, dans les expériences mentionnées ci-dessus, CIFA a développé des compétences dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté mondiale et à la durabilité environnementale et plus particulièrement dans la communication : campagnes et événements nationaux, en personne et en streaming, participation des jeunes à la conception de campagnes, utilisation des médias sociaux ( 10000 utilisateurs individuels de la page facebook, environ 9800 abonnés à la newsletter ; chaîne instagram). Dans le projet #Hatetrackers, CIFA a géré un site Web dédié et une chaîne instagram.

 

Diciannove società cooperativa a été créée en 2005 en tant que société coopérative TIC. Elle soutient les organisations actives dans les questions sociales et opère principalement dans le nord de l'Italie, fournissant des solutions aux services sanitaires et sociaux de 3 Services régionaux de santé et au ministère national de l'éducation.Diciannove compte 8 membres associés et un large réseau de collaborateurs.

Les membres et collaborateurs de Diciannove ont une vaste expérience d'intervention dans le domaine social et éducatif, auprès des adultes comme des jeunes, dans diverses problématiques telles que l'intégration interculturelle, l'inclusion sociale, l'équilibre travail-vie personnelle, l'application des outils TIC à la santé, l'éducation et les politiques sociales.

La gestion de projets au niveau local, régional et européen fait également partie de son cœur de métier, ainsi que des collaborations avec des centres d'enseignement et de formation pour dispenser des cours de développement et de gestion de projets européens. Tous les services de conseil et de gestion sont certifiés ISO 9001:2015.

Diciannove est également certifiée par Family Audit, la certification standard italienne pour l'équilibre travail-vie personnelle dans les prestations de gestion et de services.

La mission de Diciannove est de fournir, en utilisant principalement des logiciels libres, une approche dynamique et flexible des besoins TIC et sociaux, des solutions Web hautement personnalisées, des applications dynamiques, de l'apprentissage en ligne, une sécurité des données garantie, des normes de qualité très élevées.

Les développeurs de Diciannove sont expérimentés dans la conception, le développement, la localisation et le déploiement de logiciels.La société est également un fournisseur d'hébergement et gère sa propre infrastructure virtuelle basée sur Linux.

Web : https://19.coop

 

LABC est une entreprise basée à Turin (IT). LABC est une communauté d'apprentissage, visant à partager et à renforcer l'expérience de professionnels dans le domaine du bien-être individuel et communautaire, du travail de groupe, de l'éducation et de la formation, de la réinsertion sur le marché du travail, de la gestion de projet. LABC s'enrichit de collaborations paneuropéennes, adoptant et promouvant toujours les principes de:

- apprentissage collaboratif: nous échangeons, améliorons et partageons des expériences, des ressources et des compétences, afin d'optimiser les collaborations internationales et intermodales, de développer et de transférer des méthodologies et des pratiques

- générativité: nous établissons, soutenons et orientons la capacité à créer, générer et produire de nouveaux outils, modèles et pratiques psychologiques, sociaux et éducatifs, dans le but de les diffuser librement dans la communauté.

LABC est active et expérimentée dans:

# le soin et les services à la personne, le bien-être individuel et communautaire à travers une large gamme d'activités, y compris des séances de travail en groupe, des supervisions, des formations, des conseils en gestion, l'organisation d'événements publics, des conférences et des séminaires

# L’éducation et la recherche, en concevant des méthodologies d'apprentissage et en mettant en œuvre des supports et outils de formation dédiés à améliorer la sensibilisation des participants et des destinataires sur des sujets d'intérêt particulier dans les domaines psychologique, éducatif, social et environnemental.

Website: www.labcentro.it

mail projects@labcentro.it

facebook: www.facebook.com/LABCsrl/

linkedin: https://www.linkedin.com/company/labc-srl

 

A Le Partenariat 1981 óta működik. Fejlesztési programokat valósít meg Szenegál, Marokkó és Guinea területén.  2006-ban nyitotta meg a globális neveléssel foglalkozó Gaia Központot. Célja, hogy felhívja a tanárok és diákok figyelmét az aktív állampolgárság, a fenntartható fejlődés, és nemzetközi szolidaritás fontosságára.  A Gaia Központ az aktív pedagógia szellemiségének megfelelően működik.

Akkreditált szervezetként támogatjuk a formális oktatás szereplőit, évente 8,000 embert elérve tevékenységünkkel. Munkatársaink iskolai foglalkozásokat tartanak az alapvető szükségletek, az egyenlőtlenségek, az oktatás és a nemi esélyegyenlőség témaköreiben.

A Le Partenariat számos helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi hálózat és platform tagja, mint amilyen pl. a nemzetközi Lianes szövetkezet.

Szakterületünk az általános és középiskolai foglalkozások, tanárképzések megtartása, oktatási anyagok fejlesztése, európai együttműködések koordinálása, a globális nevelés és a klímavédelmi oktatás népszerűsítése.

honlap: https://www.lepartenariat.org/

videó az egyik foglalkozásunkról: : https://vimeo.com/274040428

Facebook: https://www.facebook.com/CentreGaia

LinkedIn: https://fr.linkedin.com/company/le-partenariat-centre-gaia

Az LABC egy Torinóban működő szervezet. Egyéni és közösségfejlesztéssel, csoportmunkával foglalkozó szakemberek hozták létre, hogy az oktatás, a különböző képzések, tréningek és a projektvezetés terén szerzett tudásukat, tapasztalataikat megoszthassák és hasznosíthassák.

Az LABC nemzetközi együttműködései során az alábbi alapelvek szerint működik:

  • kollaboratív tanulás: megosztjuk és fejlesztjük a tudásunkat, képességeinket, módszereinket és forrásainkat, hogy a lehető leghatékonyabbá tegyük az együttműködéseket, melyekben részt veszünk.
  • generativitás: támogatjuk új pszichológiai, szociális és oktatási eszközök, modellek és gyakorlatok létrejöttét, és szabad hozzáférést biztosítunk ezekhez mindenki számára

Az LABC működési területe:

# egyéni és közösségi jólléti munka, csoportos foglalkozások, szupervízió, tréningek, konzultáció valamint nyilvános rendezvények, előadások, szemináriumok

# oktatás és kutatás – módszereket, tréning anyagokat fejlesztünk a pszichológiai, oktatási szociális és környezeti fejlesztés iránt érdeklődők számára

honlap: www.labcentro.it

mail projects@labcentro.it

facebook: www.facebook.com/LABCsrl/

linkedin: https://www.linkedin.com/company/labc-srl

A Diciannove società cooperativa 2005-ben jött létre, mint közösségi ICT szervezet. Társadalmi kérdésekben aktív szervezetek támogatásával foglalkozik, elsősorban Észak-Olaszországban. Három regionális egészségügyi szervezettel és az Oktatási minisztériummal is együttműködik.

A Diciannove 8 taggal és számos együttműködő partnerrel rendelkezik. Tagjai és partnerei egyaránt széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek az oktatás és a szociális munka terén. Fiatalokkal és felnőttekkel is dolgoznak többek között olyan témákon, mint az interkulturális és társadalmi integráció, az egészséget támogató ICT eszközök alkalmazása, különböző oktatási és szociális programok.

Projektek vezetése helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is része az alaptevékenységünknek. Oktatási szervezetekkel és tréning cégekkel együttműködve szervezünk képzéseket Európai projektek vezetésére. Konzultációs és menedzsment szolgáltatásaink ISO 9001 minősítésűek.

A Diciannove az olasz “Family Audit” képesítését is megkapta.

A Diciannove célja, hogy főleg ingyenes szoftverekkel nyújtson magas minőségű, személyre szabott ICT szolgáltatást az adatvédelemtől az e-learning megoldásokig.

A Diciannove fejlesztői gyakorlottak a szoftver-tervezésben, -fejlesztésben, és telepítésben.

A szervezet saját, Linux-alapú, virtuális infrastruktúrát tart fenn és szolgáltat.

honlap: https://19.coop

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) - Polonia

A Centre For Education And Entrepreneurship Support (CWEP) egy civil szervezet, amelyet 2004-ben alapított egy vállalkozókból, tanárokból és társadalmi aktivistákból álló csoport a lengyelországi Rzeszówban. A CWEP vállalkozásokkal és oktatási intézményekkel működik együtt. A CWEP küldetése az oktatás minőségének javítása minden szinten és minden formában, valamint a vállalkozói szellem ösztönzése bármely társadalmi csoport integrációjának elősegítése érdekében nemtől, kortól és etnikai származástól függetlenül. Célja különösen az oktatás hozzáférhetőségének, minőségének és hatékonyságának javítása minden ember számára, a felnőttoktatás, az egész életen át tartó tanulás, az e-learning, valamint az új technológiák oktatásban és vállalkozói tevékenységben való alkalmazásának előmozdítása. Az egyesület számos európai partnerrel dolgozik együtt a vállalkozások gazdasági pozíciójának erősítése érdekében, és on-line platformokat biztosít a vállalkozások számára.

honlap: www.cwep.eu

 

A CIFA E.T.S. egy nemzetközi együttműködési projektekkel foglalkozó civil szervezet, amely mintegy 40 éve dolgozik a gyermekvédelem, az oktatás és a nemzetközi örökbefogadás területén.

A torinói székhelyű szervezet belföldön és külföldön egyaránt foglalkozik kiskorúak és fiatalok helyzetének javítását célzó projektekkel. Partnerei között szerepel Torinó, Milánó és Palermo önkormányzata, a Torinói Egyetem, az Amnesty International, a Legambiente Nazionale, a torinói A come Ambiente Múzeum, valamint olyan támogatók, mint az AICS Olasz Fejlesztési Együttműködési Ügynökség, az Európai Unió és a Compagnia di San Paolo. 2017 óta a környezet védelmét és a fenntartható életmód népszerűsítését célzó projektekben vesz részt. A fenntarthatóság és környezetvédelem témái küldetésének szerves részévé váltak. 2019-ben a CIFA aláírta a Piemonti Régió zöld oktatásról szóló jegyzőkönyvét, aktívan részt vett a a „Környezet és Klíma Torino” mozgalom kezdeményezéseiben és a helyi konzultációs folyamatokban. Emellett az ASVIS tagja is.

Korábbi tapasztalat a globális állampolgárságra nevelés, nemzetközi együttműködés és/vagy kommunikációs kampányok terén (az elmúlt 2 évben):

- "#SOStenibilmente" (2019. május - 2021. június), egy nemzeti környezeti nevelési projekt, amelyet az AICS finanszíroz, többek között a Regione Piemonte és az UNITO-Green Office partnerségével, és amelyet nemzeti és helyi szinten hajtanak végre (https://sostenibilmente.cifaong.it/), több mint 850 iskola részvételével Olaszország-szerte;

- "100% környezet és közösség: hulladékértékesítés és közösségi tudatosság a Kebena folyó védelmében Addisz-Abebában", (2021. március -2020. február), az AICS finanszírozásával;

- "Üzenet a palackban" (2018. szeptember - 2019. június), a műanyagszennyezésre való figyelemfelkeltés Torinóban Etiópia legjobb gyakorlatai alapján, a FRAME, VOICE, REPORT! projekt részeként. EU által finanszírozott projekt keretében;

- "#Hatetrackers" (2020. április - 2022. március), a Google Impact Award (https://www.hate-trackers.com/) által finanszírozott gyűlöletbeszéd-elleni kezdeményezés a probléma tudatosítása és az áldozatok és az aktivisták megerősítése érdekében;

A CIFA az évek során a fent említett tapasztalatoknak köszönhetően fejlesztette azokat a kompetenciáit, melyek a globális állampolgárságra, környezeti fenntarthatóságra neveléshez szükségesek. különösen sokat fejlődött a kommunikáció területén: kampányok lebonyolítása, személyes és online rendezvények szervezése, a fiatalok bevonása a kampányok tervezésébe, a közösségi média használata (10000 egyéni felhasználó a facebook oldalon, kb. 9800 hírlevél feliratkozó; instagram csatorna). A #Hatetrackers projektben külön honlapot és instagram csatornát menedzselt.

 

 

Az Anthropolis Egyesület egy 2002-ben alapított közhasznú civil szervezet.

Fő működési területünk a globális nevelés. Szerteágazó tevékenységeink közé tartozik különböző oktatási anyagok, tankönyvek kidolgozása, terjesztése, foglalkozások, képzések tartása gyerek- és felnőtt tanulóknak egyaránt, valamint kampányok, nyilvános események szervezése (kiállítások, vetítések, konferenciák, stb.). Hazai és nemzetközi tréningek keretében és az első magyarországi Globális Nevelés Tudásközpont működtetése révén segítjük a magyarországi iskolai és iskolán kívüli oktatás perspektívájának szélesítését, módszereinek megújulását, a globális nevelés nemzetközi gyakorlatának és tapasztalatainak hazai terjedését és népszerűvé válását. Tagjai vagyunk a HAND szervezetnek [www.hand.org.hu].

Az Anthropolis 2010 óta foglalkozik a digitális történetmesélés módszerével. Számos projektben vettünk és veszünk részt, szervezünk képzéseket különböző célcsoportoknak Magyarországon, Európában és Európán kívül is. A digitális történetmesélés módszerének népszerűsítésére külön honlapot hoztunk létre:[www.storycenter.info]. A honlapról filmek, oktatási anyagok is letölthetők.

Az utóbbi 10 évben több mint 50 európai és Európán kívüli civil szervezettel működtünk együtt oktatási, kulturális és kutatási projektekben. Stratégiai kapcsolatokat ápolunk helyi szervezetekkel, önkormányzatokkal, döntéshozókkal, egyetemekkel, oktatáskutató és -fejlesztő intézményekkel.

honlap: https://anthropolis.hu/

facebook: https://www.facebook.com/anthropolis.hu

linkedIn: https://www.linkedin.com/company/28918156/admin/

Instagram: https://www.instagram.com/anthropolishu/?igshid=19m4z7a1pyhnw

email: anthropolis.irodamail.com

 

Anthropolis è un'associazione no-profit di pubblica utilità, fondata nel 2002.

L'educazione globale (sviluppo e distribuzione di materiale didattico, organizzazione di workshop e corsi per studenti e adulti) e la sensibilizzazione (organizzazione di eventi culturali, mostre, serie di proiezioni, tavole rotonde e conferenze sui problemi dello sviluppo e delle scienze sociali) sono le principali aree di lavoro di Anthropolis. Anthropolis è membro della Piattaforma HAND [www.hand.org.hu] (Associazione ungherese delle ONG per lo sviluppo e l'aiuto umanitario). Anthropolis è uno dei principali e più attivi promotori dell'educazione globale in Ungheria.

Anthropolis ha conosciuto il metodo dello storytelling digitale nel 2010 e da allora l'organizzazione ha realizzato numerosi workshop e progetti per diversi gruppi di destinatari, ad esempio insegnanti, persone con bisogni speciali, singoli individui, ecc. Anthropolis ha organizzato workshop internazionali per insegnanti e formatori di tutta Europa.  Anthropolis dedica un sito web appositamente al DST [www.storycenter.hu] dove sono disponibili tutte le attività collegate (laboratori, film, materiali).

Negli ultimi dieci anni Anthropolis ha collaborato con più di 50 organizzazioni non governative europee nel campo dell'istruzione, della cultura, della ricerca e del lavoro sociale. Abbiamo costruito partnership strategiche con comunità locali, decisori politici, università, ONG e istituti di sviluppo educativo.

website: https://anthropolis.hu/

facebook: https://www.facebook.com/anthropolis.hu

linkedIn: https://www.linkedin.com/company/28918156/admin/

Instagram: https://www.instagram.com/anthropolishu/?igshid=19m4z7a1pyhnw

email: anthropolis.irodamail.com

 

Il CIFA E.T.S è un'organizzazione e una OSC impegnata in progetti di cooperazione internazionale che da circa 40 anni opera nel campo della tutela dell'infanzia, dell'educazione e delle adozioni internazionali.

Opera a Torino, sul territorio nazionale e all'estero con progetti di rafforzamento della condizione minorile e giovanile con partner quali la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Torino, il Comune di Milano, il Comune di Palermo, l'Università di Torino, Amnesty International, Legambiente Nazionale, il Museo A come Ambiente di Torino, e finanziatori tra cui l'AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Unione Europea e la Compagnia di San Paolo. Dal 2017 è impegnata in progetti di difesa dell'ambiente e di promozione di stili di vita sostenibili, che sono diventati parte integrante della sua missione. Dal 2019 CIFA ha sottoscritto il Protocollo per la Green Education della Regione Piemonte, partecipa attivamente alle iniziative della Rete, del movimento Ambiente e Clima Torino e ai processi di consultazione locale come l'Assemblea Popolare. È inoltre membro dell'ASVIS.

Precedenti esperienze di educazione alla cittadinanza globale, cooperazione internazionale e/o campagne di comunicazione (negli ultimi 2 anni):

- "#SOStenibilmente" (maggio 2019-giugno 2021), progetto nazionale di educazione ambientale finanziato da AICS con il partenariato, tra gli altri, di Regione Piemonte e UNITO-Green Office e realizzato a livello nazionale e locale (https://sostenibilmente.cifaong.it/) con la partecipazione di oltre 850 scuole in tutta Italia;

- "100% ambiente e comunità: valorizzazione dei rifiuti e sensibilizzazione della comunità per la tutela del fiume Kebena ad Addis Abeba", (marzo 2021-febbraio2020), finanziato da AICS;

- 'Message from a bottle' (settembre 2018-giugno 2019), progetto di sensibilizzazione sull'inquinamento da plastica nella città di Torino basato sulle best practice etiopi, nell'ambito del progetto FRAME, VOICE, REPORT! finanziato dall'UE;

- "#Hatetrackers" (aprile 2020-marzo 2022), un'iniziativa sull'hate speech con una parte di attività volte alla sensibilizzazione sul tema ma con un focus principale sull'empowerment delle vittime e degli attivisti, finanziata dal Google Impact Award (https://www.hate-trackers.com/);

Nelle esperienze sopra citate il CIFA ha sviluppato negli anni competenze nel campo dell'educazione alla cittadinanza globale e alla sostenibilità ambientale e nello specifico nella comunicazione: campagne ed eventi nazionali, di persona e in streaming, partecipazione dei giovani alla progettazione delle campagne, uso dei social media (10000 utenti individuali della pagina facebook, circa 9800 iscritti alla newsletter; canale instagram). canale instagram). Nel progetto #Hatetrackers ha gestito un sito web e un canale instagram dedicati.

 

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) - Polonia

Il Centro per l'istruzione e il sostegno all'imprenditorialità (CWEP) è un'organizzazione non governativa fondata nel 2004 da un gruppo di imprenditori, insegnanti e attivisti sociali di Rzeszów, in Polonia. Il CWEP collabora con imprese e istituzioni educative. La missione del CWEP è aumentare la qualità della formazione scolastica a tutti i livelli e in tutte le sue forme, nonché promuovere l'imprenditorialità per favorire l'integrazione di qualsiasi gruppo sociale, indipendentemente dal sesso, dall'età o dall'origine etnica. In particolare, gli obiettivi sono migliorare l'accessibilità, la qualità e l'efficienza dell'istruzione di tutte le persone, promuovere e contribuire all'educazione degli adulti, all'apprendimento permanente, all'e-learning e all'uso delle nuove tecnologie nell'istruzione e nell'imprenditorialità.

L'Associazione collabora con numerosi partner europei al fine di rafforzare la posizione economica delle imprese e fornisce piattaforme on-line per le aziende.

Website: www.cwep.eu

Diciannove società cooperativa, nata nel 2005 come società cooperativa ICT, si occupa di supporto alle organizzazioni attive nel sociale e opera principalmente nel Nord Italia, fornendo soluzioni ai dipartimenti sanitari e sociali di 3 Direzioni Sanitarie regionali e al Ministero dell'Istruzione.

Diciannove conta 8 membri associati e un'ampia rete di collaboratori. Sia i membri che i collaboratori di Diciannove hanno una grande esperienza di intervento in campo sociale ed educativo, sia con gli adulti che con i giovani, in varie tematiche come l'integrazione interculturale, l'inclusione sociale, la conciliazione vita-lavoro, l'applicazione degli strumenti ICT alla salute, all'educazione e alle politiche sociali.

Anche la gestione di progetti a livello locale, regionale ed europeo fa parte del core business, insieme alla collaborazione con centri educativi e di formazione per fornire corsi di sviluppo e gestione di progetti europei.

Tutti i servizi di consulenza e gestione sono certificati ISO 9001:2015.

Diciannove è inoltre certificata Family Audit, lo standard italiano di certificazione per la conciliazione vita-lavoro nella gestione e nei servizi.

La missione di Diciannove è fornire, utilizzando prevalentemente software libero, un approccio dinamico e flessibile alle esigenze ICT e sociali, soluzioni web altamente personalizzate, applicazioni dinamiche, e-learning, sicurezza dei dati garantita, standard qualitativi molto elevati.

Gli sviluppatori di Diciannove hanno esperienza nella progettazione, nello sviluppo, nella localizzazione e nella distribuzione di software.

L'azienda è anche un fornitore di hosting e gestisce la propria infrastruttura virtuale basata su Linux.

Website: 19.coop

 

Le Partenariat è un'organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1981, che attua diversi programmi di sviluppo in Senegal, Marocco e Guinea. Nel 2006 è stato aperto il Centro Gaïa, che si occupa di attività di educazione alla cittadinanza globale. L'obiettivo è quello di sensibilizzare studenti e insegnanti sui temi della cittadinanza, dello sviluppo sostenibile e della solidarietà internazionale. La pedagogia attiva è la metodologia scelta dal Centro Gaïa come colonna portante di tutte le sue attività.

Accreditato come "associazione complementare di educazione formale" dal Ministero dell'Istruzione francese, il nostro centro accoglie più di 8.000 persone all'anno. Per massimizzare l'impatto delle nostre attività, il nostro staff facilita anche la realizzazione di laboratori nelle scuole su temi quali i bisogni primari, l'interculturalità, le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione o la parità di genere.

Le Partenariat è anche membro di diverse reti e piattaforme locali, regionali e nazionali, come la rete regionale di cooperazione internazionale "Lianes cooperation".

Le nostre competenze spaziano dai laboratori di sensibilizzazione per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, ai corsi di formazione per insegnanti, allo sviluppo di materiali didattici, alla collaborazione in progetti europei e alla difesa della solidarietà e dello sviluppo sostenibile.

Website: https://www.lepartenariat.org/

Video dei nostri laboratori immersivi: https://vimeo.com/274040428

Facebook: https://www.facebook.com/CentreGaia

LinkedIn: https://fr.linkedin.com/company/le-partenariat-centre-gaia

LABC è una società con sede a Torino (IT). LABC è una comunità di apprendimento che si propone di condividere e valorizzare l'esperienza di professionisti nel campo del benessere individuale e comunitario, del lavoro di gruppo, dell'educazione e della formazione, del reinserimento lavorativo, della gestione di progetti.

La LABC si arricchisce di collaborazioni paneuropee, sempre adottando e promuovendo i principi di:

- apprendimento collaborativo: scambiamo, miglioriamo e condividiamo esperienze, risorse e competenze, al fine di ottimizzare le collaborazioni internazionali e intermodali, sviluppare e trasferire metodologie e prassi

- generatività: stabiliamo, sosteniamo e guidiamo la capacità di creare, generare e produrre nuovi strumenti, modelli e prassi psicologiche, sociali ed educative, con l'obiettivo di diffonderli liberamente in tutta la comunità.

LABC è attiva ed esperta in:

# lavoro di cura, benessere individuale e comunitario attraverso un'ampia gamma di attività, tra cui sessioni di lavoro di gruppo, supervisioni, formazione, consulenza manageriale, organizzazione di eventi pubblici, conferenze e seminari.

# Educazione e Ricerca attraverso la progettazione di metodologie di apprendimento e l'implementazione di materiali e strumenti formativi dedicati a migliorare la consapevolezza dei partecipanti e dei destinatari su temi di particolare interesse in ambito psicologico, educativo, sociale e ambientale.

Website: www.labcentro.it

mail projects@labcentro.it

facebook: www.facebook.com/LABCsrl/

linkedin: https://www.linkedin.com/company/labc-srl

LABC is a company based in Torino (IT). LABC is a learning community, aiming to share and build upon the experience of professionals in the field of individual and community wellness, group-work, education and training, reintegration into labour market, project management.

LABC is enriched by pan-European collaborations, always adopting and promoting the principles of:

- collaborative learning: we exchange, improve and share experiences, resources and skills, in order to optimize international and intermodal collaborations, develop and transfer of methodologies and praxis

- generativity: we establish, support and guide the ability to create, generate and produce new psychological, social and educational tools, models and praxis, with the aim of spreading them freely throughout the community

LABC is active and experienced in:

# care work, individual and community well-being through a widespread range of activities, including group work sessions, supervisions, training, consultancy on management, organization of public events, lectures and seminars

# Education and Research by designing learning methodologies and implementing training materials and tools dedicated to improve the awareness of participants and recipients on topics of particular interest in psychological, educational, social and environmental fields.

 

Website: www.labcentro.it

mail projects@labcentro.it

facebook: www.facebook.com/LABCsrl/

linkedin: https://www.linkedin.com/company/labc-srl

Le Partenariat is a non-profit organization established in 1981, which implements various development programmes in Senegal, Morocco and Guinea. In 2006, Gaïa Centre opened, with a focus on Global Citizenship Education activities. It aims at raising awareness among students and teachers on the issues of citizenship, sustainable development and international solidarity. Active pedagogy is the methodology chosen by Gaïa Centre as the backbone of all its activities.

Accredited as a “complementary association of formal education” by the french Ministry of Education, our centre welcomes more than 8,000 people per year. To maximize the impact of our activities, our staff also facilitates workshops in schools on topics such as basic needs, interculturality, inequalities in access to education or gender equality.

Le Partenariat is also a member of several local, regional and national networks and platforms, such as the regional international cooperation network « Lianes cooperation ».

Our field of expertise ranges from awareness-raising workshops for primary and secondary school pupils, teacher training courses, development of educational materials, collaboration in European projects and advocacy for solidarity and sustainable developement.

 

Website: https://www.lepartenariat.org/

Video of our immersive workshops : https://vimeo.com/274040428

Facebook: https://www.facebook.com/CentreGaia

LinkedIn: https://fr.linkedin.com/company/le-partenariat-centre-gaia

Diciannove società cooperativa was established in 2005 as as an ICT cooperative company, it focuses on support for organizations active in social issues, and it operates mainly in Northern Italy, providing solutions to health and social departments in 3 regional Health Dept and to the National Ministry of Education.

Diciannove counts 8 associated members and a wide network of collaborators. Both members and collaborators of Diciannove has a huge experience in intervention within the social and educational field, with adults as well with youngsters, in various different issues such as intercultural integration, social inclusion, work-life balance, application of ICT tools to health, education and social policies.

The management of projects both at local, regional and European level is part of the core business as well, together with collaborations for educational and training centres to provide course in development and management of European projects.
All consulting and management services are certified ISO 9001:2015.

Diciannove is also certified by Family Audit, the Italian standard certification for work-life balance in management and services provisions.

Diciannove’s mission is to provide, using mainly free software, a dynamic and flexible approach to ICT and social needs, highly customized web solutions, dynamic applications, e-learning, guaranteed data security, very high quality standards.

Diciannove’s developers are experienced in software design, development, localization and deploy.
The company is also a hosting provider and manages its own virtual Linux-based infrastructure.

 

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) – Poland

Centre For Education And Entrepreneurship Support (CWEP) is a non-governmental organization founded in 2004 by a group of entrepreneurs, teachers and social activists from Rzeszów, Poland. CWEP cooperates with businesses and educational institutions. The mission of CWEP is to increase the quality of education training at all levels and in all its forms, as well as to promote entrepreneurship in order to foster integration of any social group, regardless of their gender, age or ethnic origin. Particularly, the aims are to improve accessibility, quality and efficiency of education of all people, to promote and contribute to adult education, life-long learning, e-learning and the usage of new technologies in education and entrepreneurship. The Association works with many partners from Europe in order to strengthen the economic position of enterprises and provides on-line platforms for companies.

Website: www.cwep.eu

CIFA E.T.S is an organization and CSO engaged in international cooperation projects that has been working in the field of child protection, education and international adoptions for about 40 years.

It works in Turin, nationally and abroad with projects to strengthen the condition of minors and youth with partners such as the Metropolitan City of Turin, the Municipality of Turin, the Municipality of Milan, the Municipality of Palermo, the University of Turin, Amnesty International, Legambiente Nazionale, the A come Ambiente Museum in Turin, and funders including the AICS Italian Agency for Development Cooperation, the European Union and the Compagnia di San Paolo. Since 2017, it has been engaged in projects to defend the environment and promote sustainable lifestyles, which have become an integral part of its mission. Since 2019 CIFA has subscribed to the Protocol for Green Education of the Piedmont Region, actively participated in the initiatives of the Network, Environment and Climate Turin movement and local consultation processes such as Popular Assembly. It is also a member of ASVIS.

Previous experience in global citizenship education, international cooperation and/or communication campaigns (in the last 2 years):

- "#SOStenibilmente" (May 2019-June 2021), a national environmental education project funded by AICS with partnership of, among others, Regione Piemonte and UNITO-Green Office and implemented at national and local level (https://sostenibilmente.cifaong.it/) with the participation of more than 850 schools throughout Italy;

- "100% environment and community: waste valorisation and community awareness for the protection of the Kebena River in Addis Ababa", (March 2021-February2020), funded by AICS;

- 'Message from a bottle' (September 2018-June 2019), a project to raise awareness on plastic pollution in the city of Turin based on Ethiopian best practices, as part of the FRAME, VOICE, REPORT! EU-funded;

- "#Hatetrackers" (April 2020-March 2022), a hate speech initiative with a part of activities aimed at raising awareness of the issue but a main focus on empowerment of victims and activists, funded by the Google Impact Award (https://www.hate-trackers.com/);

 

CIFA over the years in the above mentioned experiences has developed competences in the field of education for global citizenship and environmental sustainability and specifically in communication: campaigns and national, in-person and streaming events, youth participation in campaign design, use of social media (10000 individual users of the facebook page, about 9800 newsletter subscribers; instagram channel). instagram channel). In the #Hatetrackers project he managed a dedicated website and instagram channel.

 

Anthropolis is a public benefit non-profit association, founded in 2002.

Global education (developing and distributing educational materials, organising workshops and courses for both students and adults) and awareness raising (organising cultural events, exhibitions, screening series, panel discussions and conferences with reference to development problems and social sciences) are the main working areas of Anthropolis. Anthropolis is a member HAND Platform [www.hand.org.hu] (Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid). Anthropolis is one of the main and most active promoters on global education in Hungary.

Anthropolis met the digital storytelling method in 2010 and since then the organization delivered several workshops and projects for diverse target groups e.g. teachers, people in special need, individuals, etc. Anthropolis organized international workshops for teachers and trainers from all over Europe.  Anthropolis dedicates a website especially for DST [www.storycenter.hu] where all the connected activities (workshops, films, materials) are available.

In the last decade Anthropolis has been working together with more than 50 European non-governmental organisations in the field of education, culture, research and social work. We have built strategic partnerships with local communities, decision makers, universities, NGOs and educational development institutes.

website: https://anthropolis.hu/

facebook: https://www.facebook.com/anthropolis.hu

linkedIn: https://www.linkedin.com/company/28918156/admin/

Instagram: https://www.instagram.com/anthropolishu/?igshid=19m4z7a1pyhnw

email: anthropolis.irodamail.com